Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΔΑΣΤΑ και επιμέρους Δομών – ISO 9001 : 2008

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι επιμέρους Δομές (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) πιστοποίησαν τις κύριες δραστηριότητες που υλοποιούν σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2008. Για το σκοπό αυτό η ΔΑΣΤΑ και οι άλλες τρείς Δομές έχουν καθιερώσει και τηρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2008.  Η Πολιτική Ποιότητας της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών εφαρμόζεται από όλους τους συνεργάτες των Δομών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας. Η πιστοποίηση έγινε απο τον ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS, ενώ η απονομή του πιστοποιητικού έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου 2012.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Πολιτική Ποιότητας της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών, όπως και το Πιστοποιητικό ISO:

Πολιτική Ποιότητας ΔΑΣΤΑ

Πιστοποιητικό ISO ΔΑΣΤΑ