2η Συνάντηση του Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 & 6 Ιουλίου 2012

2η Συνάντηση του Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 & 6 Ιουλίου 2012

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της 1ης Συνάντησης του Δικτύου ΔΑΣΤΑ, ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της 2ης Συνάντησης του Δικτύου ΔΑΣΤΑ. H 2η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο...

Περισσότερα

1η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7 & 8 Απριλίου 2011

1η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7 & 8 Απριλίου 2011

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιδιώκει τη σύσταση δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ΔΑΣΤΑ των Εκπαιδευτικών...

Περισσότερα