3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ

3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν τον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Ο...

Περισσότερα

Τελετή Βράβευσης 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ

Τελετή Βράβευσης 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν την Τελετή Bράβευσης του 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και...

Περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 2ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Στον...

Περισσότερα

Εκδήλωση »Η συμβολή των Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης» στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκδήλωση »Η  συμβολή των Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης» στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , στο πλαίσιο  του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ,  πραγματοποιούν...

Περισσότερα

1oς Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων,...

Περισσότερα