3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ


Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν τον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Ο Διαγωνισμός αφορά σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς περιορισμούς σε σχέση με το ακαδημαϊκό ή τεχνολογικό τους υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε προτάσεις για νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια  που οδηγούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας Επιχειρηματικές Ιδέες ή Επιχειρηματικά Σχέδια, συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες που θα βρουν στην κατηγορία «Υποβολή Συμμετοχής» στην ιστοσελίδα 3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων .  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2013.

Η αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Ιδεών και των Επιχειρηματικών Σχεδίων θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, την οποία θα ορίσει η ΔΑΣΤΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ. Τα ονόματα των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Οι ιδέες και τα σχέδια που θα διακριθούν στην τελική φάση θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Αρωγής που υλοποιεί η ΜΟΚΕ, εφ’ όσον το επιθυμούν, για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών ή σχεδίων τους, ενώ θα προωθούνται σε επενδυτικά προγράμματα και φορείς και δίκτυα χρηματοδότησης. Σε όλους τους συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού θα απονεμηθούν Διπλώματα συμμετοχής.