Απολογισμός «Εβδομάδας γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11-15 Φεβρουαρίου 2013»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ’’ 2η Εβδομάδα Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας’’, η οποία διοργανώθηκε από τη ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων συνέβαλε σημαντικά το ΚΕΣΥΠ της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Μαγνησίας.Στόχος των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η  ενημέρωση των μαθητών,  καθηγητών, συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και των γονέων για τις ειδικότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ’’ Εβδομάδα Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας’’ σε αριθμούς:

  •  6 Εκδηλώσεις με τίτλο: «Υποδοχή Σχολείων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
  • 1 Εκδήλωση με τίτλο: «Ενημέρωση Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γονέων για Προγράμματα Σπουδών και Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
  •  6 ξεναγήσεις στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής
  • 5 ομιλίες φοιτητών/φοιτητριών με τίτλο «Φοιτώντας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
  • 8 ΛΥΚΕΙΑ
  • 3 ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  • 632 ΜΑΘΗΤΕΣ
  • 15 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  • 30 ΓΟΝΕΙΣ

 

Στους  παρακάτω συνδέσμους είναι διαθέσιμη  και η σχετική βιντεοσκόπηση:

Ενημέρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέρος 1

Ενημέρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέρος 2