Στρογγυλά Τραπέζια ενημέρωσης για σπουδές στη Γερμανία και τη Γαλλία 13 & 27 Μαρτίου 2013

 

Η ΔΑΣΤΑ και το  Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν δύο Στρογγυλά Τραπέζια για σπουδές στη Γερμανία (13 Μαρτίου 2013) και τη Γαλλία (27 Μαρτίου 2013). Ομιλητές ήταν ο κ. Alexander Roggenkamp (DAAD) και η κ. Ilham Belhabib (Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης). Τα Στρογγυλά Τραπέζια πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα.