Ημερίδα «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό»- 20 Νοεμβρίου 2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012, από τις 11 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον “Αρεως, στο Βόλο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες, που ανήλθαν σε 160, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών τους στη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι ομιλητές παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που εκπροσωπούσαν, καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάποιο από τα Ιδρύματά αυτών των χωρών (απαραίτητα δικαιολογητικά, διαδικασίες) για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής . Επιπλέον, δόθηκαν πληροφορίες για το κόστος σπουδών, διαμονής και διαβίωσης, ενώ παρουσιάστηκαν και τα διαθέσιμα προγράμματα υποτροφιών. Τέλος, στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  παρουσίασαν πληροφορίες για υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. Το έντυπο υλικό της Ημερίδας διατίθεται στο Γραφείο Διασύνδεσης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της Ημερίδας

Aφίσα Ημερίδας »Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό»

Πρόγραμμα Ημερίδας «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό»