2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας, 24-28 Σεπτεμβρίου 2012 ,Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, Βόλος

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ / ΠΘ) διοργανώνει στο Βόλο από 24/9 έως 28/9 το 2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας 2012 και καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π.) να συμμετάσχουν με επιχειρηματικές ιδέες που βρίσκονται σε κάποιο, τουλάχιστο, πρώιμο στάδιο και χρειάζονται ενθάρρυνση, επιτάχυνση και βοήθεια στην μετατροπή τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Στο Σχολείο μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρηματικές ομάδες και ανεξάρτητοι συμμετέχοντες αλλά και συμμετέχοντες που προτίθενται να στελεχώσουν επιχειρηματικές ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Το Σχολείο περιλαμβάνει διαλέξεις και κυρίως ομαδικά εργαστήρια επιχειρηματικού σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων μεντόρων και απαιτεί την ενεργή παρουσία και εργασία των συμμετεχόντων για περισσότερες από 8 ώρες κάθε μέρα. Στο πρόγραμμα του 2ου Εντατικού Σχολείου Επιχειρηματικότητας 2012 συμμετέχουν στελέχη, μέλη και συνεργάτες των:

– Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Θ
– Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)
– Βιομηχανιών από τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα
– Επιμελητηρίου Νέων Επιχειρηματιών Μαγνησίας

Αιτήσεις Συμμετοχής μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2012:
http://innoschool.uth.gr/αίτηση-συμμετοχής/

Πρόγραμμα – Πληροφορίες:
http://innoschool.uth.gr/πληροφορίες/