Τελετή Βράβευσης 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν την Τελετή Bράβευσης του 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 6μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας Βόλου. Στο πλαίσιο  της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες και τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια που έλαβαν μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα σχέδια που θα προκύψουν από το Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει η ΜΟΚΕ

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό

Πρόγραμμα Τελετής Βράβευσης 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ΔΑΣΤΑ Π.Θ.