8ο Newsletter ΔΑΣΤΑ (Ειδική Έκδοση) 2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ Αύγουστος 2012

Στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης του Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που έλαβε χώρα  στο Βόλο στις 5 & 6 Ιουλίου,  η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  ετοίμασε ένα Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο για την παραπάνω Συνάντηση. Το έντυπο αναφέρεται στα πιο βασικά θέματα που συζητήθηκαν ανά Θεματικό Εργαστήριο και περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των πεπραγμένων.

8ο Newsletter ΔΑΣΤΑ (Ειδική Έκδοση) 2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ Αύγουστος 2012