2η Συνάντηση του Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 & 6 Ιουλίου 2012

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της 1ης Συνάντησης του Δικτύου ΔΑΣΤΑ, ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της 2ης Συνάντησης του Δικτύου ΔΑΣΤΑ. H 2η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Βόλο την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μιλήσουν για τη μέχρι τώρα εμπειρία τους από την υλοποίηση των Πράξεων. Επίσης,  συζήτησαν σχετικά με τους  κοινούς στρατηγικούς στόχους για την υλοποίηση της επόμενης φάσης των  Πράξεων. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα της Συνάντησης, τις παρουσιάσεις της εναρκτήριας συνεδρίας της Συνάντησης , τα Συμπεράσματα των θεματικών εργαστηρίων των Δομών και βίντεο με την παρουσίαση των Συμπερασμάτων στην καταληκτική συνεδρία της Συνάντησης.

Πρόγραμμα της 2ης Συνάντησης Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην εναρκτήρια συνεδρία της 2ης Συνάντησης Δικτύου ΔΑΣΤΑ

Συμπεράσματα και Προτάσεις Θεματικών Εργαστηρίων 2ης Συνάντησης Δικτύου ΔΑΣΤΑ

http://youtu.be/tuNrZChWak0

http://youtu.be/S0MIWmmYhFY