Συνεργασία με επιχειρήσεις (φόρμες συνεργασίας)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και οι επιμέρους Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραφείο Διασύνδεσης,  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) διευρύνουν τη δικτύωση τους με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο αλλά και πανελλαδικά. Η υπογραφή φόρμας συνεργασίας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δεσμών και την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. (Αν ενδιαφέρεστε να υπογράψετε σχετική φόρμα, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dasta@uth.gr ή καλέστε στο 24210 06433/34.)

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ΔΑΣΤΑ προτείνει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπογράψουν »φόρμα συνεργασίας», στην οποία διευκρινίζουν ποιά πεδία συνεργασίας τους ενδιαφέρουν. “Ετσι, δηλώνουν αν θέλουν να τους προσκαλεί η ΔΑΣΤΑ σε Ημέρες Σταδιοδρομίας, Στρογγυλά Τραπέζια και άλλες συζητήσεις, αν ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Ασκηση ή να επιτρέψουν σε ομάδες φοιτητών να επισκεφτούν την επιχείρηση τους, καθώς και αν επιθυμούν να συμμετέχουν σε άλλες ειδικότερες δραστηριότητες (πχ ομιλίες στελεχών της επιχειρησης σε φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας, υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών φοιτητών). Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, απλώς οι επιχειρήσεις έτσι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους με πιο άμεσο τρόπο.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει φόρμα συνεργασίας τριαντα τρεις επιχειρήσεις.