Διακρατικό Συνέδριο : «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση», Βόλος 11-12 Μαΐου 2012

Tο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνουν το Διακρατικό Συνέδριο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση». Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα  έχει ενεργή συμμετοχή στο συνέδριο, μέσα από την παρουσία των στελεχών όλων των επιμέρους Δομών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Πρόγραμμα

Ιστοσελίδα Συνεδρίου