Δίκτυο ΔΑΣΤΑ διακρατικής συνεργασίας

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι επιμέρους Δομές (ΜΟΚΕ, Γραφείο Διασύνδεσης και Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Μοντραγκόν (Χώρα των Βάσκων , Ισπανία), με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.Μεταξύ 23 και 26 Ιανουαρίου 2012 , τα στελέχη των Δομών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς σχετικά με την υιοθέτηση καλών πρακτικών στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Ήδη, και τα δύο Ιδρύματα είναι πρόθυμα να αναπτύξουν συνεργασία και σε ειδικότερα ζητήματα όπως πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, κινητικότητα φοιτητών και δυνατότητες απασχόλησης.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα:

Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Eπίσης, μπορείτε να δείτε την έκθεση απολογισμού της αποστολής της ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο του Μοντραγκόν εδώ.