1η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7 & 8 Απριλίου 2011

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιδιώκει τη σύσταση δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ΔΑΣΤΑ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. Στόχος του δικτύου αυτού θα είναι η ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρίας, καθώς και η ανάδειξη και αξιοποίηση καλών πρακτικών μεταξύ των Ιδρυμάτων που υλοποιούν τις σχετικές Πράξεις. Ξεκινώντας τη διαδικασία σύστασης του Δικτύου αυτού, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην 1η Συνάντηση Εργασίας, στις 7 και 8 Απριλίου 2011, στο Βόλο, η οποία θα αποτελέσει και την εναρκτήρια συνάντηση των μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Πρόγραμμα

Αφίσα

Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Δικτύου ΔΑΣΤΑ