Κώδικας Δεοντολογίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας