Θεματικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο της δικτύωσης της ΔΑΣΤΑ επιδιώκεται η ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, τα μέλη των οποίων ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία και θέτουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις.

Εχουν ήδη αναπτυχθεί δύο Θεματικά Δίκτυα συνεργασίας:

  • Ενα εθνικό δίκτυο συνεργασίας με τις ΔΑΣΤΑ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας
  • Ενα διακρατικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου του Μοντραγκόν (Ισπανία)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα Θεματικά Δίκτυα της ΔΑΣΤΑ:

1η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας
2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας

Διακρατικό Δίκτυο ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Μονταγκόν