Ανθρώπινο Δυναμικό

Δημήτριος Κουρέτας

Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Αναπληρωτής Πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Άννα Ζυγούρα

Φυσικός, MSc Οικονομικά Διοικητική Υπάλληλος Υπεύθυνη Τμήματος Προβολής και Δικτύωσης

Πέτρος Ροδακινιάς

Μηχανικός Χωροταξίας, MSc Διοικητικός Υπάλληλος Υπεύθυνος Τμήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Πληροφορίας

Παρησία Κράββαρη

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, MSc Χωροταξίας Εξωτερική Συνεργάτης

Μάρα Μαντέλου

Νομικός, MSc Εξωτερική Συνεργάτης